لذت در دسترس بودن با Cisco Jabber

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند در زمینه ارتباطات یکپارچه صوت، تصویر و دیتا یکی از شرکتهای پیشروی کشور محسوب می شود. این شرکت در سال 1387 بنیان گذاشته شد و در طی این مدت دانش فنی فراوانی در این شرکت انباشته شده اتس.

گذاشتن پاسخ!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد


کانال ارتباطات نوین مخاربراتی