POLYCOM RSS

سیستم POLYCOM RSS 2000 چیست؟

سیستم POLYCOM RSS 2000 چیست؟

سیستم کامل ضبط ، بازپخش زنده و آرشیو محصول شرکت POLYCOM با این که این سیستم از رده خارج شده و دیگر تولید نمی شود ولی هنوز هم به دلیل قابلیت های فراوان و سهولت استفاده از آن در بسیاری از شبکه های ویدیوکنفرانس حاضر و نقشی کلیدی را به عهده دارد. RSS 2000 تنها […]
آموزش ضبط جلسات ویدیوکنفرانس POLYCOM

آموزش ضبط جلسات ویدیوکنفرانس POLYCOM

جلسات مهم ویدیوکنفرانس نیاز به مستند سازی برای مراجعات بعدی است. در شبکه های کوچک ویدیوکنفرانس این کار به سادگی اتصال یک سیستم ضبط کننده صدا و تصویر یا VCR به پایانه ویدیوکنفرانس است. درگاه VCR در کدکهای HDX 7000، HDX 8000 و HDX 9000 وجود دارد که VCR مستقیما صدا و تصویر جلسه را […]
تجهیزات VoIP  قابل استفاده در راهکار یکپارچه Microsoft Lync

تجهیزات VoIP قابل استفاده در راهکار یکپارچه Microsoft Lync

تجهیزات VoIP بهینه شده برای مایکروسافت لینک(Optimized for Microsoft Lync) گوشی آسترا مدل Aastra 6721 ip گوشی آسترا مدل Aastra 6725 ip گوشی پلیکام مدل Polycom CX200 گوشی پلیکام مدل Polycom CX300 گوشی پلیکام مدل Polycom CX500 گوشی پلیکام مدل Polycom CX600 گوشی پلیکام مدل Polycom CX700 تجهیزات اتاق کنفرانس پلیکام مدل Polycom CX3000 تجهیزات […]
کارایی و ویژگی های نسخه 8 نرم افزار POLYCOM RSS 4000

کارایی و ویژگی های نسخه 8 نرم افزار POLYCOM RSS 4000

کارایی و توانایی های سیستم RSS در نسخه 8 رشد قابل توجهی داشته و بسیاری از اشکالات نسخه های قبلی برطرف شده است. ولی دو مورد از سایر موارد بسیار مهمتر است. 1- رابط وب جدید برای باز پخش تصاویر ( آرشیو یا زنده )  که در نسخه جدید روی اغلب تجهیزات مثل PC, Mac, […]