ویدئو های محبوب

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی ویدئو های محبوب جستجو کنید.

46
پخش
معرفی کارت های دیجیتال شرکت Synway

معرفی کارت های دیجیتال شرکت Synway

66
پخش
معرفی سودمندی های سیستم تلفنی تحت شبکه VOIP

معرفی سودمندی های سیستم تلفنی تحت شبکه VOIP

45
پخش
ارتباط دوربین های متفرقه به دستگاه HDX

ارتباط دوربین های متفرقه به دستگاه HDX

52
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX9000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX9000

70
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX8000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX8000

79
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX7000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX7000

141
پخش
آموزش تنطیمات ویدئو کنفرانس لایفسایز

آموزش تنطیمات ویدئو کنفرانس لایفسایز

54
پخش
آموزش انتقال خط تلفن با استفاده از تجهیزات VOIP

آموزش انتقال خط تلفن با استفاده از تجهیزات VOIP