ویدئو های محبوب

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی ویدئو های محبوب جستجو کنید.

62
پخش
کاربرد ویدئو کنفرانس در درمانگاه ها

کاربرد ویدئو کنفرانس در درمانگاه ها

613
پخش
مزایای استفاده از ویدئو کنفرانس

مزایای استفاده از ویدئو کنفرانس

90
پخش
آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش سوم

آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش سوم

79
پخش
آشنایی با ویدئو کنفرانس سیسکو

آشنایی با ویدئو کنفرانس سیسکو

81
پخش
آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش دوم

آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش دوم

1005
پخش
آموزش نصب و راه اندازی Microsoft Lync Server 2013

آموزش نصب و راه اندازی Microsoft Lync Server 2013

475
پخش
آموزش نصب و راه اندازی سرور Asterisk

آموزش نصب و راه اندازی سرور Asterisk

107
پخش
آموزش دوره Skype for Business

آموزش دوره Skype for Business