ویدئو های محبوب

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی ویدئو های محبوب جستجو کنید.

61
پخش
معرفی تلفن های Polycom

معرفی تلفن های Polycom

31
پخش
و آن گاه که تخت جمشید را به آتش کشیدند

و آن گاه که تخت جمشید را به آتش کشیدند

166
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Team

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Team

55
پخش
معرفی کارت های آنالوگ شرکت Synway

معرفی کارت های آنالوگ شرکت Synway

77
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس شرکت lifesize Room 220

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس شرکت lifesize Room 220

66
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Room 200

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Room 200

86
پخش
معرفی LifeSize conference phone

معرفی LifeSize conference phone

58
پخش
معرفی دوربین های دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize

معرفی دوربین های دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize