ویدئو های محبوب

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی ویدئو های محبوب جستجو کنید.

198
پخش
معرفی نرم افزار KCE از شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

معرفی نرم افزار KCE از شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

44
پخش
معرفی نرم افزار KOP شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

معرفی نرم افزار KOP شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

206
پخش
اجزای اصلی سیستم های VoIP

اجزای اصلی سیستم های VoIP

36
پخش
معرفی شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

معرفی شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

101
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Express

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Express

85
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Passport

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Passport

74
پخش
چرا ویدئو کنفرانس ؟!!!!

چرا ویدئو کنفرانس ؟!!!!

70
پخش
معرفی پکیج تلفن های سیسکو

معرفی پکیج تلفن های سیسکو