ویدئو های محبوب

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی ویدئو های محبوب جستجو کنید.

98
پخش
معرفی روتر های سیسکو

معرفی روتر های سیسکو

101
پخش
معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت اول

معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت اول

58
پخش
معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت دوم

معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت دوم

60
پخش
آموزش سوئیچ های سیسکو – معرفی سری 3560

آموزش سوئیچ های سیسکو – معرفی سری 3560

85
پخش
آموزش سوئیچ های سیسکو-معرفی سری 2960

آموزش سوئیچ های سیسکو-معرفی سری 2960

86
پخش
آموزش سوئیچ های سیسکو-معرفی سری 2950

آموزش سوئیچ های سیسکو-معرفی سری 2950

59
پخش
آموزش روتر های سیسکو – قسمت سوم – معرفی سری 3800

آموزش روتر های سیسکو – قسمت سوم – معرفی سری 3800

120
پخش
آموزش روتر های سیسکو – قسمت دوم – معرفی سری 2600

آموزش روتر های سیسکو – قسمت دوم – معرفی سری 2600