حداقل سیستم موردنیاز برای الستیکس

تخفیف هفتگی
شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند در زمینه ارتباطات یکپارچه صوت، تصویر و دیتا یکی از شرکتهای پیشروی کشور محسوب می شود. این شرکت در سال 1387 بنیان گذاشته شد و در طی این مدت دانش فنی فراوانی در این شرکت انباشته شده اتس.

گذاشتن پاسخ!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد


تخفیف هفتگی
تخفیف هفتگی

کانال ارتباطات نوین مخاربراتی