محصولات کاوا ارتباطات هوشمند

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی محصولات کاوا ارتباطات هوشمند جستجو کنید.

991
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX6000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX6000

1058
پخش
معرفی سیستم تیکت گذاری کاوا KMT

معرفی سیستم تیکت گذاری کاوا KMT

1070
پخش
تلفن های بی سیم تحت شبکه

تلفن های بی سیم تحت شبکه

808
پخش
سیستم پیجینگ تحت شبکه

سیستم پیجینگ تحت شبکه

87
پخش
محصولات کاوا

محصولات کاوا

171
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T23G

معرفی گوشی های Yealink SIP-T23G

179
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T29G

معرفی گوشی های Yealink SIP-T29G

168
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T23P

معرفی گوشی های Yealink SIP-T23P