محصولات کاوا ارتباطات هوشمند

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی محصولات کاوا ارتباطات هوشمند جستجو کنید.

977
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX6000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX6000

1053
پخش
معرفی سیستم تیکت گذاری کاوا KMT

معرفی سیستم تیکت گذاری کاوا KMT

1058
پخش
تلفن های بی سیم تحت شبکه

تلفن های بی سیم تحت شبکه

759
پخش
سیستم پیجینگ تحت شبکه

سیستم پیجینگ تحت شبکه

76
پخش
محصولات کاوا

محصولات کاوا

140
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T23G

معرفی گوشی های Yealink SIP-T23G

152
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T29G

معرفی گوشی های Yealink SIP-T29G

139
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T23P

معرفی گوشی های Yealink SIP-T23P