محصولات کاوا ارتباطات هوشمند

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی محصولات کاوا ارتباطات هوشمند جستجو کنید.

936
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX6000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX6000

1033
پخش
معرفی سیستم تیکت گذاری کاوا KMT

معرفی سیستم تیکت گذاری کاوا KMT

1021
پخش
تلفن های بی سیم تحت شبکه

تلفن های بی سیم تحت شبکه

561
پخش
سیستم پیجینگ تحت شبکه

سیستم پیجینگ تحت شبکه

60
پخش
محصولات کاوا

محصولات کاوا

101
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T23G

معرفی گوشی های Yealink SIP-T23G

90
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T29G

معرفی گوشی های Yealink SIP-T29G

98
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T23P

معرفی گوشی های Yealink SIP-T23P