محصولات کاوا ارتباطات هوشمند

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی محصولات کاوا ارتباطات هوشمند جستجو کنید.

71
پخش
معرفی کارت های دیجیتال شرکت Synway

معرفی کارت های دیجیتال شرکت Synway

100
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX9000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX9000

102
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX8000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX8000

115
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX7000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX7000

180
پخش
آموزش تنطیمات ویدئو کنفرانس لایفسایز

آموزش تنطیمات ویدئو کنفرانس لایفسایز

156
پخش
معرفی روتر های سیسکو

معرفی روتر های سیسکو

143
پخش
معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت اول

معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت اول

86
پخش
معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت دوم

معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت دوم