محصولات کاوا ارتباطات هوشمند

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی محصولات کاوا ارتباطات هوشمند جستجو کنید.

127
پخش
پیش نمایش فیلم آموزشی الستیکس

پیش نمایش فیلم آموزشی الستیکس

116
پخش
آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت اول

آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت اول

817
پخش
آموزش کار با گوشی های Yealink

آموزش کار با گوشی های Yealink

87
پخش
آموزش کار با گوشی های Clipcomm و نحوه رجیستر کردن آن

آموزش کار با گوشی های Clipcomm و نحوه رجیستر کردن آن

269
پخش
معرفی نرم افزار KCE از شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

معرفی نرم افزار KCE از شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

63
پخش
معرفی نرم افزار KOP شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

معرفی نرم افزار KOP شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

140
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Express

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Express

109
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Passport

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Passport