کاوا ارتباطات هوشمند

عنوان طرح من هوای زمین را دارم با مشارکت شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

عنوان طرح من هوای زمین را دارم با مشارکت شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

وقتی تصمیم این باشد که کره ی زمین را حفظ کنیم، شرکت ها و مشتریانشان در یک جا و برای یک هدف در کنار هم قرار می گیرند. #من_هوای_زمین_را_دارم عنوان طرحی است با مشارکت شرکت کاوا ارتباطات هوشمند، سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری استان البرز به همراه شما قراره تو […]
نقش ارتباطات نوین ویدئویی در کاهش آلودگی هوا و ترافیک به چه صورت است؟

نقش ارتباطات نوین ویدئویی در کاهش آلودگی هوا و ترافیک به چه صورت است؟

تراکم ترافیک به یکی از مهمترین چالش های مهم این روز های ساکنین شهر ها و حومه ی آن ها تبدیل شده است. از طرف دیگر افزایش خودروها، حجم ترافیک را بالا برده و کیفیت هوا را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
توسعه پایدار شهری و روستایی به کمک ارتباطات نوین

توسعه پایدار شهری و روستایی به کمک ارتباطات نوین

گرم شدن زمین یکی از مهم ترین چالش ها در زمان ما است. افزایش دمای متوسط زمین در قرن گذشته قابل توجه بوده است. این افزایش درجه حرارت به اثرات گازهای گلخانه ای در جو نسبت داده شده است. در واقع گرم شدن زمین بر اثر تجمع گاز های گلخانه ای رخ می دهد. افزایش […]
اقتصاد پایدار در شرکت های بزرگ و سازمان ها

اقتصاد پایدار در شرکت های بزرگ و سازمان ها

حرکت به سوی توسعه ی پایدار می تواند برای کشور های در حال توسعه نوعی جایگاه ویژه محسوب شود. حمل و نقل پایدار، کشاورزی پایدار،  شهر پایدار، صنایع پایدار، ساز مان های پایدار ، کسب و کار پایدار و… بعضی از ابعاد توسعه ی پایدار هستند. اقتصاد یکی از سه شاخص کلیدی در توسعه ی […]