آموزش ویپ

انتقال خط بر روی گیتوی های نیوراک

جهت انجام انتقال خط بین دو گیتوی نیوراک میبایست در یک سمت، گیتوی با پورت هایFXS  و در سمت دیگر گیتوی با پورت های FXO  قرار داده شود .لازم به ذکر است که به پورت های FXO خط شهری و به پورت های FXS  تلفن آنالوگ متصل می شود.
آموزش ویپ

راهنمای استفاده از دستگاه OM

Status در این قسمت می توان وضعیت سیستم از جمله مدل دستگاه ،MAC Address ،IP Address، داخلی های IP  و ترانک های IP ای که در حال حاضر Online  یا Offline هستند، وضعیت Multi-Site و …. دستگاه را مشاهده کرد.
آموزش ویپ

برقراری ارتباط میان الستیکس وگیتوی نیوراک

در این داکیومنت در مورد نحوه برقراری ارتباط میان گیتوی های FXO و FXS نیوراک با سرور الستیکس توضیحاتی ارائه خواهد شد. پورت شبکه گیتوی های HX و MX8 نیوراک به صورت پیش فرض بر روی DHCP قرار دارد .بنابراین در صورت وجود DHCP Server در شبکه، دستگاه مستقیما سراغDHCP Server رفته و از آنIP...