سامرند دباغچی مکری | وبلاگ شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

نحوه  Reset Factory  دستگاه ویدیو کنفرانس Cisco EX90

نحوه  Reset Factory  دستگاه ویدیو کنفرانس Cisco EX90

برای  Reset Factory   کردن ، دستگاه ویدیو کنفرانس Cisco EX90 رو خاموش کرده سپس کلید Power رو تا زمانی که چراغ  LED کنار کلید Power شروع به چشمک زدن کند نگه می داریم ، سپس با چشمک زدن چراغ LED دست رو روی کلید Power برداشته و دوبار پشت سرهم به کلید Power ضربه میزنیم […]
برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس بی نقص با YMS یالینک به چه صورت است؟

برگزاری جلسات ویدئوکنفرانس بی نقص با YMS یالینک به چه صورت است؟

سرور YMS یک زیر ساخت ویدئو کنفرانس مبتنی بر ماشین مجازی است که برای کنفرانس همزمان ویدئویی HD  به صورت درون سازمانی یا بیرون سازمانی طراحی شده است. این سرور به عنوان یک سرور جلسات قدرتمند چند منظوره ، قابلیت برقراری ارتباطات چند نقطه ای ویدئو کنفرانس مورد نیاز را دارد. با این راهکار می توان به […]