کانفیک کارت E1 برند synway

آموزش کانفیگ کارت E1 برند synway

آموزش کانفیگ کارت E1 برند synway

برای کانفیگ کارت های E1 ساینوی شما می توانید از منوی System تب Hardware Detector و سپس Detect New Hardware را بزنید.