نظارت بر پروژه های عمرانی

کاربرد ویدیو کنفرانس در پروژه های عمرانی

کاربرد ویدیو کنفرانس در پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی بزرگ مثل سد سازی ، احداث تونل و ساخت پل عموما در مناطقی صعب العبور انجام می شود که همین مسئله دوری و عدم دسترسی وقفه های طولانی در پیشرفت این پروژه ها ایجاد می کند. اگر دفاتر مرکزی ، واحدهای تدارکات و دفاتر کارگاهی به سیستم ویدیوکنفرانس مجهز باشند وقفه هایی […]