سیستم تلفنی متن باز

در یک سیستم تلفنی چند لایه وجود دارد؟ توضیحات انواع لایه ها

در یک سیستم تلفنی چند لایه وجود دارد؟ توضیحات انواع لایه ها

  1) لایه اول: سخت افزار– این لایه شامل یک سرور و یا  یک پی سی است. اغلب به این سخت افزار به عنوان یک  سیستم تلفنی اطلاق می شود چرا که سخت افزار ملموس تر از  نرم افزار سیستم تلفنی است. در حالی که این سخت افزار به عنوان پوسته این سیستم در نظر […]