زمین

عنوان طرح من هوای زمین را دارم با مشارکت شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

عنوان طرح من هوای زمین را دارم با مشارکت شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

وقتی تصمیم این باشد که کره ی زمین را حفظ کنیم، شرکت ها و مشتریانشان در یک جا و برای یک هدف در کنار هم قرار می گیرند. #من_هوای_زمین_را_دارم عنوان طرحی است با مشارکت شرکت کاوا ارتباطات هوشمند، سازمان محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیز داری استان البرز به همراه شما قراره تو […]