امنیت در مراکز تلفنی

دستور العمل امنیتی VoIP

دستور العمل امنیتی VoIP

امنیت اطلاعات در ارتباطات تلفنی مهم ترین مسئله است. با این حالی که تکنولوژی ویپ می تواند مانند هر تکنولوژی مبتنی بر اینترنت دیگری آسیب پذیر باشد، شما می توانید با در نظر داشتن فاکتور های خاص در هنگام نصب و مدیریت سیستم های تلفنی، امنیت آن را به حداکثر برسانید.
مخاطرات و راهکارهای برقراری امنیت در مراکز تلفنی _ بخش دوم

مخاطرات و راهکارهای برقراری امنیت در مراکز تلفنی _ بخش دوم

هفده قدم تا امنیت ویپ پیش گفتار در قسمت قبل از این مقاله با انواع حملات سایبری آشنا شدیم حالا می توانیم با شناخت انواع حملات با آن ها مقابله و با آگاهی بیشتر سیستم تلفنی امن پیاده سازی کنید. در این مقاله شما را با روش های مقابله با انواع حملات سایبری در مراکز […]