مطالب آموزشی و بررسی های مرتباط با تلفن های سیسکو

VoIP

آموزش اجرای سیپ ترانک آسیاتک با روتر سیسکو و ترانک بین cucm و استریسک

با کاوا ارتباطات هوشمند همراه باشید تا با یک آموزش کامل در اجرای سیپ ترانک آسیاتک با روتر سیسکو و ترانک بین cucm و استریسک مانند یک متخصص ویپ عمل کنید.
آموزش ویپ

تبدیل فریم ور گوشی های سیسکو به SIP مدل 7940 و 7960

برای تغییر فریم گوشی های سیسکو نیار به موارد زیر داریم : DHCP Server TFTP Server Cisco IP Phone Frimware
آموزش ویپ

تبدیل فریم ور گوشی های سیسکو به SIP مدل 7912

برای تغییر فریم گوشی های سیسکو نیار به موارد زیر داریم : DHCP Server TFTP Server Cisco IP Phone Frimware
آموزش ویپ

تبدیل فریم ور گوشی های سیسکو به SIP مدل 7911

برای تغییر فریم گوشی های سیسکو نیار به موارد زیر داریم : DHCP Server TFTP Server Cisco IP Phone Frimware