خطای “Could not contact boot server, using existing configuration چیست؟

خطای “Could not contact boot server, using existing configuration چیست؟

این پیام خط را می توان تحت دو سناریو مطرح نمود

Could not contact boot server, using existing configuration

Could not contact boot server, using existing configuration

در سناریو اول پیام “Could not contact boot server, using existing configuration.” بر روی نمایشگر تلفن ظاهر شده و پس از آن تلفن به روند کار خود ادامه می دهد که علت نمایش این پیام خطا می تواند یکی از موارد زیر باشد

  • غیر مجاز شناخته شدن دسترسی تلفن به پوشه حاوی فایل های پیکربندی در Boot Server
  • مشکل در ارتباط شبکه Boot Server
  • ممکن است  تنظیمات مربوط به Boot Server در دستگاه درست نباشد لذا از منوی Network Configuration گزینه DHCP Menu، مقدار گزینه Boot Server را بر روی Static قرار دهید و تنظیمات را از منوی Server Menu انجام دهید در غیر این صورت اگر از DHCP استفاده می نمایید عبارت Custom+Opt66 را انتخاب نمایید.
  • فایل پیش فرض 000000000000.cfg و یا <mac-address-of-your-phone>.cfg بر روی Boot Server وجود ندارد

در سناریو دوم پیام “Could not contact boot server, using existing configuration.” به دنبال پیام “Error, Application is not present!” بر روی نمایشگر تلفن ظاهر شده و تلفن مکرراً Reboot می شود. در این حالت علت نمایش چنین خطایی فرمت شدن حافظه تلفن می باشد که پس آز نیز تلفن قادر به دریافت فایل 000000000000.cfg و یا <mac-address-of-your-phone>.cfg از روی Boot Server نمی باشد

رای شما با موفقیت ثبت شد.

ثبت رای شما با پیغام خطا همراه بود.

دیدگاه های این مطلب

هیچ نظری ارسال نشده است.