ویدئو های سیسکو

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی ویدئو های سیسکو جستجو کنید.

1079
پخش
ویدئو کنفرانس سیسکو وبکس – Cisco WebEx

ویدئو کنفرانس سیسکو وبکس – Cisco WebEx

200
پخش
آموزش تغییر نرم افزار گوشی های سیسکو به SIP

آموزش تغییر نرم افزار گوشی های سیسکو به SIP

69
پخش
معرفی پکیج تلفن های سیسکو

معرفی پکیج تلفن های سیسکو

89
پخش
آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش سوم

آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش سوم

79
پخش
آشنایی با ویدئو کنفرانس سیسکو

آشنایی با ویدئو کنفرانس سیسکو

79
پخش
آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش دوم

آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش دوم

96
پخش
معرفی روتر های سیسکو

معرفی روتر های سیسکو

96
پخش
معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت اول

معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت اول