ویدئو های سیسکو

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی ویدئو های سیسکو جستجو کنید.

1157
پخش
ویدئو کنفرانس سیسکو وبکس – Cisco WebEx

ویدئو کنفرانس سیسکو وبکس – Cisco WebEx

239
پخش
آموزش تغییر نرم افزار گوشی های سیسکو به SIP

آموزش تغییر نرم افزار گوشی های سیسکو به SIP

121
پخش
معرفی پکیج تلفن های سیسکو

معرفی پکیج تلفن های سیسکو

111
پخش
آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش سوم

آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش سوم

109
پخش
آشنایی با ویدئو کنفرانس سیسکو

آشنایی با ویدئو کنفرانس سیسکو

101
پخش
آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش دوم

آموزش ویدئو کنفرانس سیسکو بخش دوم

156
پخش
معرفی روتر های سیسکو

معرفی روتر های سیسکو

143
پخش
معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت اول

معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت اول