ویدئو های سیسکو

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی ویدئو های سیسکو جستجو کنید.

87
پخش
معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت دوم

معرفی سوئیچ های سیسکو-قسمت دوم

149
پخش
آموزش سوئیچ های سیسکو – معرفی سری 3560

آموزش سوئیچ های سیسکو – معرفی سری 3560

166
پخش
آموزش سوئیچ های سیسکو-معرفی سری 2960

آموزش سوئیچ های سیسکو-معرفی سری 2960

114
پخش
آموزش سوئیچ های سیسکو-معرفی سری 2950

آموزش سوئیچ های سیسکو-معرفی سری 2950

91
پخش
آموزش روتر های سیسکو – قسمت سوم – معرفی سری 3800

آموزش روتر های سیسکو – قسمت سوم – معرفی سری 3800

195
پخش
آموزش روتر های سیسکو – قسمت دوم – معرفی سری 2600

آموزش روتر های سیسکو – قسمت دوم – معرفی سری 2600