977

معرفی نرم افزار KCE از شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

نرم افزار KCE تولید شرکت کاوا ارتباطات هوشمند است که در این ویدئو به معرفی آن خواهیم پرداخت.

درج یک نظر