تمامی ویدئوهای هانیه عبداللهی

ویدئوهای آموزشی تولید شده توسط هانیه عبداللهی

37
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T23G

معرفی گوشی های Yealink SIP-T23G

20
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T29G

معرفی گوشی های Yealink SIP-T29G

26
پخش
معرفی گوشی های Yealink SIP-T23P

معرفی گوشی های Yealink SIP-T23P