تمامی ویدئوهای علیرضا شایسته

ویدئوهای آموزشی تولید شده توسط علیرضا شایسته

977
پخش
معرفی سیستم تیکت گذاری کاوا KMT

معرفی سیستم تیکت گذاری کاوا KMT

15
پخش
آموزش کار با گوشی های Clipcomm و نحوه رجیستر کردن آن

آموزش کار با گوشی های Clipcomm و نحوه رجیستر کردن آن

58
پخش
معرفی نرم افزار KCE از شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

معرفی نرم افزار KCE از شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

2
پخش
معرفی نرم افزار KOP شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

معرفی نرم افزار KOP شرکت کاوا ارتباطات هوشمند

8
پخش
معرفی کارت های آنالوگ شرکت Synway

معرفی کارت های آنالوگ شرکت Synway

4
پخش
معرفی کارت های دیجیتال شرکت Synway

معرفی کارت های دیجیتال شرکت Synway

482
پخش
آموزش نصب و راه اندازی Microsoft Lync Server 2013

آموزش نصب و راه اندازی Microsoft Lync Server 2013

33
پخش
آموزش دوره Skype for Business

آموزش دوره Skype for Business