تمامی ویدئوهای زینب پاشایی

ویدئوهای آموزشی تولید شده توسط زینب پاشایی

120
پخش
آموزش تغییر نرم افزار گوشی های سیسکو به SIP

آموزش تغییر نرم افزار گوشی های سیسکو به SIP

6
پخش
آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت پنجم

آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت پنجم

7
پخش
آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت چهارم

آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت چهارم

2
پخش
آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت سوم

آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت سوم

3
پخش
آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت دوم

آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت دوم

8
پخش
آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت اول

آموزش راه اندازی سانترال های IP Newrock-قسمت اول

13
پخش
آموزش راه اندازی گت وی های Newrock

آموزش راه اندازی گت وی های Newrock

2
پخش
آموزش دوره نیوراک-قسمت سوم

آموزش دوره نیوراک-قسمت سوم