ویدئو های آموزشی ویدئو کنفرانس

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی ویدئو های آموزشی ویدئو کنفرانس جستجو کنید.

54
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Room 200

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Room 200

74
پخش
معرفی LifeSize conference phone

معرفی LifeSize conference phone

45
پخش
معرفی دوربین های دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize

معرفی دوربین های دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize

34
پخش
ارتباط دوربین های متفرقه به دستگاه HDX

ارتباط دوربین های متفرقه به دستگاه HDX

38
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX9000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX9000

59
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX8000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX8000

62
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX7000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX7000

127
پخش
آموزش تنطیمات ویدئو کنفرانس لایفسایز

آموزش تنطیمات ویدئو کنفرانس لایفسایز