ویدئو های آموزشی ویدئو کنفرانس

اگر ویدئو خاصی مد نظر دارید، آن را در دسته بندی ویدئو های آموزشی ویدئو کنفرانس جستجو کنید.

74
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Room 200

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize Room 200

93
پخش
معرفی LifeSize conference phone

معرفی LifeSize conference phone

74
پخش
معرفی دوربین های دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize

معرفی دوربین های دستگاه ویدئو کنفرانس Lifesize

55
پخش
ارتباط دوربین های متفرقه به دستگاه HDX

ارتباط دوربین های متفرقه به دستگاه HDX

64
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX9000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX9000

79
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX8000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX8000

89
پخش
معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX7000

معرفی دستگاه ویدئو کنفرانس Polycom HDX7000

163
پخش
آموزش تنطیمات ویدئو کنفرانس لایفسایز

آموزش تنطیمات ویدئو کنفرانس لایفسایز