شبکه تلویزیونی کاوا ارتباطات هوشمند

ویدئو های آموزش VoIP، ویدئو کنفرانس و شبکه

آموزش VoIP
ویدئو بررسی تلفن های ویپ، معرفی تجهیزات VoIP، تنظیمات گیت وی ها و کارت های تلفنی
آموزش ویدئو کنفرانس
ویدئو معرفی بررسی تجهیزات ویدئو کنفرانس، آموزش تنظیم دستگاه های ویدئو کنفرانس
آموزش سیسکو
معرفی تجهیزات نوین سیسکو در زمینه ارتباطات و شبکه، آموزش تنظیمات تجهیزات سیسکو

جدید ترین ویدئو ها

تولیدکنندگان