Menu

تلفن های VoIP

تلفن های VoIP نقش زیادی در کارایی، کیفیت و امکانات یک سیستم تلفنی VoIP دارند.
تلفن هایی که میتوانند برای دسترسی به سیستم VoIP مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:
  • تلفن های سخت افزاری VoIP: رایج ترین نوع ترمینال های کاربران تلفن های VoIP هستند که با کابل شبکه به سیستم تلفنی متصل میشوند .
  • تلفن های نرم افزاری VoIP: نرم افزارهایی هستند که بر روی کامپیوتر نصب میشوند و دقیقا مانند تلفن سخت افزاری به سیستم VoIP دسترسی دارند .
  • تلفن های ویپ USB: این تلفن ها به تنهایی قابل استفاده نیستند و باید حتما با یک کابل USB به کامپیوتری وصل شوند که دارای اتصال شبکه است .
  • تلفن های بیسیم VoIP: این محصولات هم به صورت WiFi و هم به صورت DECT عرضه میشوند و به کاربران امکان تحرک هنگام تماس تلفنی میدهند .