Menu

تجهیزات شبکه

POLYCOM RMX 4000

با استفاده از دستگاه RMX 4000 شرکت پلیکام می توان حداکثر 60 نقطه را با ویدئو کنفرانس با کیفیت بسیار…

POLYCOM CMA

دستگاه CMA شرکت پلیکام مدیریت سیستم ویدئو کنفرانس را ساده می سازد. با این دستگاه می توانید جلسات ویدئو کنفرانس…
عضو این خبرخوان RSS شوید