Menu

آشنایی با ویدئو کنفرانس

اشکال مختلف ارتباط

تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری به شکل های مختلف می توانند ترکیب شده و شبکه ویدئو کنفرانس را تشکیل…

مروری بر ویدئو کنفرانس

با راه حلهای ویدئو کنفرانس کاوا شما می توانید یک جلسه حضوری را کاملا شبیه سازی کنید: می توانید دیگران…

مزایای ویدئو کنفرانس

گسترش شدید سیستم های ویدئو کنفرانس در سال های اخیر به دلیل مزایای زیادی است که این فناوری با خود…

کاربرد های ویدئو کنفرانس

اگرچه به سادگی نمی توان برای کاربردهای سیستم های ویدئو کنفرانس حد و مرزی قائل شد اما در ادامه چندین…
عضو این خبرخوان RSS شوید