Menu

تماس صوتی پیشرفته با Microsoft lync

ارتباط با استفاده از تلفن در داخل یک سازمان امری ضروری است، با استفاده از Lync Server می توان نیاز یک سازمان به یک سیستم تلفن سانترال را مرتفع کرد.
با استفاده از این قابلیت می توان به برگزاری جلسات به صورت همزمان صوت و تصویر پرداخت و همچنین با افراد مختلف با دانستن از وضعیت Presence اقدام به مکالمه کرد.
Lync قابلیت های تلفن های قدیمی شامل hold کردن تماس، انتقال تماس، دایورت کردن تماس، Call Park ،Voice mail، و کنفرانس را دارا می باشد علاوه بر این امکان Simultaneously یا همزمانی دریافت تماس را نیز پشتیبانی می کند .