Menu

روال های کاری CRM

بسیاری از امور را می توانید در CRM به عهده خود سیستم بگذارید. مثلا می توانید روالی تولید کنید که به محض صدور پیش فاکتور، فعالیت پیگیری پیش فاکتور بعد از مدت مشخصی را برای صادر کننده پیش فاکتور ایجاد نماید.