Menu

دوره های آموزشی ترمیک همراه با کارگاه عملی

دوره آموزشی FreePBX

مخاطبین دوره : کارشناسان و مدیران IT و ICT، دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقه مند و جویای کار با سانترال…

دوره آموزشی AGI

مخاطبین دوره : کارشناسان ویپ که آشنایی مقدماتی با استریسک دارند و می خواهند با استفاده از استریسک، سیستم های…

دوره آموزشی FreeSwitch

مخاطبین دوره : کارشناسان و مدیران IT و ICT، دانشجویان و فارغ التحصیلان علاقه مند و جویای کار با سانترال…

دوره آموزشی Skype For Business

مخاطبین دوره : کارشناسان ویپ که آشنایی مقدماتی با استریسک دارند و می خواهند با استفاده از استریسک، سیستم های…
عضو این خبرخوان RSS شوید