Menu

درخواست پیشنهاد فنی ویدئو کنفرانس

برای ارسال درخواست ارائه پروپزال به شرکت کاوا ارتباطات هوشمند لطفا اطلاعات فرم زیر را پر کرده و ارسال کنید.
فرم درخواست پیشنهاد فنی ویدئو کنفرانس
نام سازمان/شرکت : (*)
نام سازمان یا شرکت را وارد کنید.
آدرس : (*)
آدرس را وارد کنید.
تلفن : (*)
لطفا شماره تلفن معتبر وارد کنید.
مسئول مربوطه : (*)
لطفا نام مسئول مربوطه را وارد کنید.
آدرس ایمیل : (*)
لطفا ایمیل معتبر وارد کنید.
فاکس : (*)
لطفا شماره فاکس معتبر وارد کنید.
ردیف آدرس ابعاد سالن تعداد نفرات نوع شبکه پهنای باند ضبط جلسه صفحه نمایش پایه ویدئو کنفرانس
1
2
3
4
5
1- حداکثر تعداد نقاط همزمان در یک جلسه چند جانبه ؟
2- تعداد همزمانی :
3- سایت مرکزی کدامیک از مکان های موجود در جدول بالا می باشد ؟
4- هدف استفاده از دستگاه ویدئو کنفرانس کدام یک از موارد می باشد ؟
5- میزان بودجه اختصاص داده شده چقدر می باشد ؟
6- آیا برنامه گسترش پروژه در آینده وجود دارد ؟ میزان گسترش و زمان تقریبی گسترش را ذکر نمایید :
کد امنیتی : (غیر حساس به حروف کوچک و بزرگ ، فقط حروف پر رنگ وارد شوند )
کد امنیتی : (غیر حساس به حروف کوچک و بزرگ ، فقط حروف پر رنگ وارد شوند )