Menu

سیستم های پخش و ضبط

POLYCOM RSS 4000

4000 محصولی از شرکت پلکام است که ضبط و پخش دوباره جلسات ویدئو کنفرانس را ساده می کند. برای ضبط جلسات می توانید از طریق دستگاه MCUو یا از طریق…
ادامه مطلب...
عضو این خبرخوان RSS شوید