مقایسه تلفن های گرند استریم ۱۶۱۰ و ۱۶۲۵

هومن حیدری
هومن حیدری

هومن حیدری ، کارشناس الستیکس و سخت افزار های ویپ/آشنا با استریسک ارتباط با من: h.heydari@kavatelecom.net

گذاشتن پاسخ!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد


کانال ارتباطات نوین مخاربراتی