نکات خرید ویدئو کنفرانس:

تخفیف هفتگی
مژگان نصیریان
مژگان نصیریان

مژگان نصیریان کارشناس فروش ویدئو کنفرانس تلفن : 41879102 موبایل: 09129377075 فکس : 88583140 آدرس ایمیل: m.nasirian@kavatelecom.net

گذاشتن پاسخ!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد


تخفیف هفتگی
تخفیف هفتگی

کانال ارتباطات نوین مخاربراتی