من هوای زمین را دارم!

تخفیف هفتگی
هومن حیدری
هومن حیدری

هومن حیدری ، کارشناس الستیکس و سخت افزار های ویپ/آشنا با استریسک ارتباط با من: h.heydari@kavatelecom.net

گذاشتن پاسخ!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد


تخفیف هفتگی
تخفیف هفتگی

کانال ارتباطات نوین مخاربراتی