ابوالفضل نظری

یکی از مدیران کاوا است. ابولفضل نظری دارای مدرک دکترای مخابرات از دانشگاه سوئینبرن استرالیا است و دوره کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه تهران به پایان رسانده است. در کاوا، آقای نظری به مدیریت برخی از کارهای فنی مشغول می باشد.

گذاشتن پاسخ!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد


کانال ارتباطات نوین مخاربراتی